Malerisk lørdag på IJsselmeer

IMG_5066
Kapsejlads!

21. juni 2014

Let brise, let solskin, let bølgegang med de meget små bølger, som det lavvandede ”meer” kan præstere. Vi gled gennem flåder af sejlbåde, gamle og nye, der var på lørdags- eller weekendtogt.

IJsselmeer er et af de store inddæmmede områder Nord for Amsterdam ud mod Nordsøen. ”God created the World, but the Dutch men created the Netherlands” er et stolt citat på marinemuseet. De inddæmmede vandområder er lave, IJsselmeer er for størstedelens vedkommende kun godt 3 meter dybt, og deraf de relativt lave bølger.

Advertisement