Korinth kanalen

IMG_2069
Frihøjde 5 meter over den forreste båds mast. Se manden i toppen af masten. Han kravlede nu lidt ned inden passagen under broen.

12. august 2015

Det stod på en eller anden måde som en helt speciel kanalpassage. Som om vi ikke har sejlet nok på kanaler, så tænkte vi, at det der med at grækerne havde skåret en kanal tværs gennem et klippemassiv, det måtte da være noget andet.

Og det var også specielt at være 80 meter under det omliggende terræn med næsten lodrette kanalsider tæt på os. Trafikken er ensrettet, så ved VHF opkald får man besked på, hvornår der sejles mod vest og mod øst. Tre sejlbåde i vores konvoj, stort set uden ventetid, men der ville gå to timer før næste gennemsejling i vores retning.

IMG_2075

Historien om kanalen er grum: 6.000 jødiske slaver blev for knap 3.000 år siden sat i gang med arbejdet, men det mislykkedes, ligesom en række andre senere forsøg. 200 sømil blev ruten mellem øst og vest afkortet, da kanalen stod færdig for godt 100 år siden.

Selvom man må formode, at etableringsomkostningerne må være afskrevet for længst, så koster det næsten 1.400 kr. at sejle “Bare Lykke” de 3,8 sømil fra den Korintiske Bugt til den Saroniske Bugt på ca. 30 minutter…..

IMG_2080

Advertisement